Bật Nắp Trúng Thưởng Cùng TOA - VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH LỘC NAM VIỆT

Bật Nắp Trúng Thưởng Cùng TOA - VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH LỘC NAM VIỆT

Bật Nắp Trúng Thưởng Cùng TOA - VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH LỘC NAM VIỆT

Bật Nắp Trúng Thưởng Cùng TOA - VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH LỘC NAM VIỆT

Bật Nắp Trúng Thưởng Cùng TOA - VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH LỘC NAM VIỆT
Bật Nắp Trúng Thưởng Cùng TOA - VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH LỘC NAM VIỆT

Liên hệ mua hàng

02513939451
Tin tức
Bật Nắp Trúng Thưởng Cùng TOA

Thể lệ chương trình:

Từ 1/6/2017 đến 1/5/2018, người tiêu dùng trên toàn quốc mua và sử dụng sơn TOA có chứa “Đồng xu may mắn” bên trong thùng sơn đều có cơ hội trúng những giải thưởng của chương trình.
Khách hàng nhận thưởng bằng cách mang “Đồng xu may mắn” đến đổi thưởng tại tất cả các đại lý sơn TOA trên toàn quốc.

*Lưu ý: Khuyến mãi dành cho người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc, không áp dụng cho đại lý cấp 1 và cấp 2, nhà cung cấp và nhân viên công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam.