Hệ thống máy pha màu sơn nước và sơn công nghiệp theo màu Ral

Hệ thống máy pha màu sơn nước và sơn công nghiệp theo màu Ral

Hệ thống máy pha màu sơn nước và sơn công nghiệp theo màu Ral

Hệ thống máy pha màu sơn nước và sơn công nghiệp theo màu Ral

Hệ thống máy pha màu sơn nước và sơn công nghiệp theo màu Ral
Hệ thống máy pha màu sơn nước và sơn công nghiệp theo màu Ral

Liên hệ mua hàng

02513939451
Sự kiện hoạt động
Hệ thống máy pha màu sơn nước và sơn công nghiệp theo màu Ral

Hệ thống máy pha màu sơn công nghiệp Jotun pha theo bảng màu quốc tế như:RAL, BS, MUNSEL, NCS.. cho hệ sơn công nghiệp đáp ứng nhanh chóng cho khách hàng bảo trì bảo dưỡng và sơn mới theo màu chủ đầu tư yêu cầu.

Hệ thống pha màu sơn nước Toa: Pha màu sơn nước bắng máy vi tính với 2000 màu sắc khác nhau