Hội nghị khách hàng Sơn Toa 03/05/ 2018 tại TP.HCM

Hội nghị khách hàng Sơn Toa 03/05/ 2018 tại TP.HCM

Hội nghị khách hàng Sơn Toa 03/05/ 2018 tại TP.HCM

Hội nghị khách hàng Sơn Toa 03/05/ 2018 tại TP.HCM

Hội nghị khách hàng Sơn Toa 03/05/ 2018 tại TP.HCM
Hội nghị khách hàng Sơn Toa 03/05/ 2018 tại TP.HCM

Liên hệ mua hàng

02513939451
Sự kiện hoạt động
Hội nghị khách hàng Sơn Toa 03/05/ 2018 tại TP.HCM

Hội nghị khách hàng Sơn Toa 03/05/ 2018 tại  White Palace 194, Hoàng Văn Thụ, TP.HCM

Cặp đôi Toa Nanoclean & Toa Nanoshield

 

Phát biểu khai mạc của ông Udom Parichartwutthikul - Tổng giám đốc Sơn TOA Việt Nam

Giao lưu với ca sĩ Hoàng Bách & Kiến trúc Sư Thanh Truyền