Hội nghị khách hàng Sơn Urai Tại Thailand 18-10-2019

Hội nghị khách hàng Sơn Urai Tại Thailand 18-10-2019

Hội nghị khách hàng Sơn Urai Tại Thailand 18-10-2019

Hội nghị khách hàng Sơn Urai Tại Thailand 18-10-2019

Hội nghị khách hàng Sơn Urai Tại Thailand 18-10-2019
Hội nghị khách hàng Sơn Urai Tại Thailand 18-10-2019

Liên hệ mua hàng

02513939451
Sự kiện hoạt động
Hội nghị khách hàng Sơn Urai Tại Thailand 18-10-2019

Công ty chúng tôi là một trong một số đại lý phân phối sơn của nhà máy sơn Urai Paint Tại Việt Nam được vinh dự tham quan công ty mẹ  Urai phanich Paint Tại Thailand từ ngày 15-19/10/2019

Một số hình ảnh khác tại BangKok